Παντελιάδου Σουζάνα

Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Γραφείο: 
216δ ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7204
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες/Δυσλεξία
 • Φωνολογική και μορφολογική επίγνωση
 • Εκπαίδευση/επιμόρφωση στην ειδική αγωγή
 • Αποτελεσματικότητα της σχολικής ένταξης των αναπήρων
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (2008). Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ-Α). ΕΠΕΑΕΚ, ΥΠΕΠΘ. (σταθμισμένο τεστ – 4 τεύχη: Περιγραφή του τεστ, Οδηγός εξεταστή, εργαλείο και φυλλάδιο εξέτασης).
 2. Παντελιάδου, Σ. (2011).  Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ
 3. Antoniou, F. & Padeliadu, S. (in press). Screening for Specific Learning Disabilities in Second Language Learners. In D. Tsagari & G. Spanoudis (Eds.), Assessing second language students with learning and other disabilities. London: Lit Verlag.
 4. Λαμπροπούλου, Β., & Παντελιάδου, Σ. (2011). Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα: Ιστορία Μεταρρυθμιστικών Προσπαθειών. Στο Σ. Μπουζάκης (Επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης: Όψεις και απόψεις στην Ιστορία της Εκπαίδευσης. Gutenberg, Αθήνα.
 5. Padeliadu, S. & Lampropoulou, V. (1997). Attitudes of special and regular education teachers towards school integration. European Journal of Special Needs Education, 12(3), 173-183. 
 6. Padeliadu, S. (1998). Time demands and experienced stress in Greek mothers of children with Down’s syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 42(2), 144-153.
 7. O’ Connor, R., & Padeliadu, S. (2000). Blending Versus Whole Word Approaches in First Grade Remedial Reading: Short-term and Delayed Effects on Reading and spelling Words. Reading and Writing: A multi-disciplinary Journal ,13(1-2), 159-182.
 8. Padeliadu, S., & Sideridis, G., (2000).  Discriminant validation of the Test of Reading Performance (TORP) for Identifying Children at Risk of Reading Difficulties.  European Journal of  Psychological Assessment, 16(2), 139-146.
 9. Mavropoulou, S. & Padeliadu, S. (2002).  Teachers’ Causal Attributions for Behaviour Problems in relation to Perceptions of control. Educational Psychology, 22(2), 191-202.
 10. Botsas, G. & Padeliadu, S.,(2003). Goal Orientation and Reading Comprehension Strategy Use among students with and without reading difficulties. International Journal of Educational Research , 39(4-5), 477-498.
 11. Sideridis, G., & Padeliadu, S. (2013). Creating a brief rating scale for the assessment of Learning Disabilities using reliability and true score estimates of the scale’s items based on the Rasch model. Journal of Learning Disabilities, 46(2), 115-132.
 12. Padeliadu, S. & Antoniou, F. (2013 in press). The relationship between reading comprehension, decoding, and fluency in Greek: a cross sectional study. In Special issue: Approaching reading comprehension from multiple theoretical perspectives. Reading and Writing Quarterly.