Μεταδιδακτορική έρευνα

 

Τρέχοντα προγράμματα μεταδιδακτορικής έρευνας

Τομέας Φιλοσοφίας

Μεταδιδακτορικός
ερευνητής/ερευνήτρια

Επιβλέπων/-ουσα

Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας

Έτος λήψης διδακτορικού

Έναρξη

έρευνας

Γιανναρά Δήμητρα

Δ. Κόκορης

Η ιστορική διερεύνηση των όρων "αφήγηση" και "διήγηση" και η δυναμική τους στη σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας

2009

2014

Μπαρτσίδης Μιχάλης

Π. Θανασάς

Η διατομική προσέγγιση στη φιλοσοφία του υποκειμένου

2006

2014

Καμπουρίδης Θεόδωρος

Π. Δόικος

Εικονικότητα και μετα-εικονικότητα στην ψηφιακή εποχή: ηθική, παραγωγική και νομική ανασυγκρότηση.

2014

2016

Πεχλιβανίδης Χρήστος

Φ. Παιονίδης

Η φιλοσοφία της Επιστήμης του Charles S. Peirce: Έρευνα, Μέθοδος, Αλήθεια, Πίστη

2010

2017

Τεμπρίδου Παναγιώτα

Γ. Ζωγραφίδης

Παραχαράκτες του ‘γίγνεσθαι’ και ‘ποιήματα ανοιχτά’: Ο στοχαστικός Νίκος Καρούζος, ο φιλοσοφικός Δημήτρης Παπαδίτσας

2016

2017

Αλαγκιοζίδου Σοφία

Β. Κάλφας

Αριστοκρατικά και Δημοκρατικά Ιδεώδη στον Σοφοκλή και στον Πλάτωνα: Ιδεολογίες σε Διαπραγμάτευση

2016

2017

Ψαρούδη Μαρία

Β. Κάλφας

Έρως, φιλία, αγάπη από τις απαρχές έως τον Πλάτωνα

 

2018

Κωνσταντινίδη Δέσποινα-Ελένη Β.Κάλφας Τα πλατωνικά κάτοπτρα. Από τις στρεβλώσεις των μιμήσεων στην αλήθεια 2013 2019

 

Τομέας Παιδαγωγικής

Μεταδιδακτορικός
ερευνητής/ερευνήτρια

Επιβλέπων/-ουσα

Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας

Έτος λήψης διδακτορικού

Έναρξη

έρευνας

Κηπουροπούλου Ευμορφία

Ε. Χοντολίδου

Καλλιτέχνης, Καθηγητής Εικαστικών ή και τα δύο; Η διαπραγμάτευση της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας στον λόγο τελειόφοιτων φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2010

2015

Φραγκουλίδου Φωτεινή

Ε. Χοντολίδου

Η μαζική κουλτούρα ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έρευνα για την εφαρμογή της στη λυκειακή εκπαίδευση

2007

2015

Μιχιώτης Στέφανος

Δ. Σταμοβλάσης

Εφαρμογή της θεωρίας της Πολυπλοκότητας και της θεωρίας των Αρχετύπων στην ανάπτυξη νέων ποιοτικών μεθόδων εκπαιδευτικής έρευνας

2015

2016

Μπιρμπίλη Μαρία

Δ. Σταμοβλάσης

Εφαρμογή προχωρημένων στατιστικών μεθόδων στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού των επιπέδων γλωσσομάθειας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο.

2015

2016

Παντούλη Όλγα

Ε. Χοντολίδου

Ανάλυση ψηφιακών αφηγήσεων: εφαρμογή του project "κοιτάζοντας το μέλλον μου με αισιοδοξία" με στόχο την ψυχική ανθεκτικότητα

2014

2016

Σαπουνίδης Θεοδόσιος

Δ. Σταμοβλάσης

Ανάπτυξη μη γραμμικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την διερεύνηση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα

2014

2016

Τζιφόπουλος Μενέλαος

Κ. Μπίκος

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: προγράμματα, εφαρμογές, διδακτικά σενάρια

2014

2016

Μπουραντάς Όθων

Κ. Μπονίδης

Αξιολογική έρευνα του «κύκλου ζωής», του περιεχομένου και της αποδοχής ψηφιακών πόρων για την υποστήριξη της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

2009

2017

Τεντολούρης  Φίλιππος

Ε. Χοντολίδου

School knowledge as "slim" and "threshold" genres: the implicit organization of genres in the Flexible Zone of Greek primary education

2011

2018

Τσιότρας Βασίλειος

Β. Φούκας

Μαθητές και διδάσκαλοι της Πατριαρχικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης (17ος – 18ος αι.): εστιάζοντας στους γνωστούς άγνωστους της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

2000

2018

Ζαρκάδης Νικόλαος Δ. Σταμοβλάσης Διερεύνηση της επίδρρασης γνωστικών μεταβλητών στη κατανόηση της δομής του ατόμου από μαθητές  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραμμικές και μη γραμμικές προσεγγίσεις 2016 2018