Μεταδιδακτορική έρευνα

 

Τρέχοντα προγράμματα μεταδιδακτορικής έρευνας

Τομέας Φιλοσοφίας

Μεταδιδακτορικός
ερευνητής/ερευνήτρια

Επιβλέπων/

-ουσα

Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας  

Έτος  λήψης διδακτ. 

Έναρξη- Ολοκλήρωση 

έρευνας

Γιανναρά Δήμητρα

Δ. Κόκορης

Η ιστορική διερεύνηση των όρων "αφήγηση" και "διήγηση" και η δυναμική τους στη σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας

2009

2014-2019

Μπαρτσίδης Μιχάλης

Π. Θανασάς

Η διατομική προσέγγιση στη φιλοσοφία του υποκειμένου

2006

2014-2019

Καμπουρίδης Θεόδωρος

Π. Δόικος

Εικονικότητα και μετα-εικονικότητα στην ψηφιακή εποχή: ηθική, παραγωγική και νομική ανασυγκρότηση.

2014

2016

Πεχλιβανίδης Χρήστος

Φ. Παιονίδης

Η φιλοσοφία της Επιστήμης του Charles S. Peirce: Έρευνα, Μέθοδος, Αλήθεια, Πίστη

2010

2017

Τεμπρίδου Παναγιώτα

Γ. Ζωγραφίδης

Παραχαράκτες του ‘γίγνεσθαι’ και ‘ποιήματα ανοιχτά’: Ο στοχαστικός Νίκος Καρούζος, ο φιλοσοφικός Δημήτρης Παπαδίτσας

2016

2017

Αλαγκιοζίδου Σοφία

Β. Κάλφας

Αριστοκρατικά και Δημοκρατικά Ιδεώδη στον Σοφοκλή και στον Πλάτωνα: Ιδεολογίες σε Διαπραγμάτευση

2016

2017

Ψαρούδη Μαρία

Β. Κάλφας

Έρως, φιλία, αγάπη από τις απαρχές έως τον Πλάτωνα

2016

2018

Κωνσταντινίδη Δέσποινα-Ελένη Β.Κάλφας Τα πλατωνικά κάτοπτρα. Από τις στρεβλώσεις των μιμήσεων στην αλήθεια 2013 2019
Παπαοικονόμου Αντώνιος Θ. Πενολίδης Ναζιστική προπαγάνδα και μουσική: η περίπτωση του Richard Wagner 2011 2019
Καλασαρίδου Σωτηρία Δ. Κόκορης Το Μυθιστόρημα μαθητείας (Bildungsroman) στο σύγχρονο τοπικό και διεθνές περιβάλλον: Ιδεολογικές διαστάσεις και ψηφιακά σενάρια 2011 2019
Λαπαρίδης Κώνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης Η Επιστρεπτική κίνηση του Νου προς το 'Εν' και η ενότητα της πολλαπλότητας των ιδεατών μορφών της νόησης στον Πλωτίνο 2018 2019
Συκάς Θεοδόσιος Φ. Παιονίδης Ηθική φιλοσοφία, ηθική ψυχολογία και ηθική εκπαίδευση 2009 2020

 

Τομέας Παιδαγωγικής

Μεταδιδακτορικός
ερευνητής/ερευνήτρια

Επιβλέπων/            -ουσα

Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας

Έτος λήψης διδακτ.

Έναρξη- ολοκλήρωση

έρευνας

Κηπουροπούλου Ευμορφία

Ε. Χοντολίδου

Καλλιτέχνης, Καθηγητής Εικαστικών ή και τα δύο; Η διαπραγμάτευση της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας στον λόγο τελειόφοιτων φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2010

2015

Φραγκουλίδου Φωτεινή

Ε. Χοντολίδου

Η μαζική κουλτούρα ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έρευνα για την εφαρμογή της στη λυκειακή εκπαίδευση

2007

2015

Μιχιώτης Στέφανος

Δ. Σταμοβλάσης

Εφαρμογή της θεωρίας της Πολυπλοκότητας και της θεωρίας των Αρχετύπων στην ανάπτυξη νέων ποιοτικών μεθόδων εκπαιδευτικής έρευνας

2015

2016

Μπιρμπίλη Μαρία

Δ. Σταμοβλάσης

Εφαρμογή προχωρημένων στατιστικών μεθόδων στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού των επιπέδων γλωσσομάθειας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο.

2015

2016

Παντούλη Όλγα

Ε. Χοντολίδου

Ανάλυση ψηφιακών αφηγήσεων: εφαρμογή του project "κοιτάζοντας το μέλλον μου με αισιοδοξία" με στόχο την ψυχική ανθεκτικότητα

2014

2016-2020

Σαπουνίδης Θεοδόσιος

Δ. Σταμοβλάσης

Ανάπτυξη μη γραμμικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την διερεύνηση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα

2014

2016-2020

Τζιφόπουλος Μενέλαος

Κ. Μπίκος

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: προγράμματα, εφαρμογές, διδακτικά σενάρια

2014

2016-2019

Μπουραντάς Όθων

Κ. Μπονίδης

Αξιολογική έρευνα του «κύκλου ζωής», του περιεχομένου και της αποδοχής ψηφιακών πόρων για την υποστήριξη της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

2009

2017

Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Κ. Μπονίδη Αυθεντική αξιολόγηση μαθητών και μαθητριών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο  2009 2016-2018

Τεντολούρης  Φίλιππος

Ε. Χοντολίδου

School knowledge as "slim" and "threshold" genres: the implicit organization of genres in the Flexible Zone of Greek primary education

2011

2018

Τσιότρας Βασίλειος

Β. Φούκας

Μαθητές και διδάσκαλοι της Πατριαρχικής Σχολής της Κωνσταντινούπολης (17ος – 18ος αι.): εστιάζοντας στους γνωστούς άγνωστους της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

2000

2018

Ζαρκάδης Νικόλαος Δ. Σταμοβλάσης Διερεύνηση της επίδρρασης γνωστικών μεταβλητών στη κατανόηση της δομής του ατόμου από μαθητές  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραμμικές και μη γραμμικές προσεγγίσεις 2016 2018
Καραμανώλη Ελένη Δ. Μαυροσκούφης Ιστορική Εκπαιδεύση: Διδασκαλία και μάθηση με βάση τις ιστορικές δομικές εννοιες 2019 2019
Αντωνίου Φλωρεντία Κ. Μπονίδης Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενοποιημένων προγραμμάτων σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση: οι περιπτώσεις της Ελλάδος και της Φιλανδίας 2016 2020
Παπαδοπούλου Ανθούλα Κ. Μπονίδης "Λόγοι" στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητριών και των φοιτητών: Το παράδειγμα της Φιλοσοφικής Σχολής 2019 2020
Διαμαντής Κωνσταντίνος Κ.Μπίκος Ο ρόλος και η προετοιμασία των μαθητών κατά την αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων στη διδακτική πράξη 2019 2020