Ερευνητικά προγράμματα

 

Τρέχοντα και πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα στα οποία μετέχουν μέλη του Τμήματος:

 

Συμμετέχων

Πρόγραμμα

Διάρκεια

Ζαρίφης, Γ.
(εθν. εμπειρογνώμων)

Adult Learners in Digital Learning Environments

2014-15

Ζαρίφης, Γ.
(επιστ. υπεύθυνος)

IT Based Methodology for Promoting, Assessing and Validating Competence Oriented Learning and Training – IMPACT

2014-16

Ζαρίφης, Γ.
(εθν. εμπειρογνώμων)

Prioritising Skill Mismatches

2014-15

Ζαρίφης, Γ.
(επιστ. υπεύθυνος)

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων για την Πολιτισμική Ποικιλομορφία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Erasmus+ KA2/κωδ. Έργου ΕΛΚΕ-ΑΠΘ 92064)

2016-18

Ζαρίφης, Γ.
(επιστ. υπεύθυνος)

Η εκπαίδευση ενηλίκων ως μέσο προώθησης και ανάπτυξης του συμμετοχικού ενεργού πολίτη (HORIZON 2020/κωδ. Έργου ΕΛΚΕ-ΑΠΘ 92752)

2016-19

Ζαρίφης, Γ.
(επιστ. υπεύθυνος)

Ο δρόμος προς την κορυφή - Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων (Erasmus+ KA2/κωδ. Έργου ΕΛΚΕ-ΑΠΘ 94096)

2016-18

Ζαρίφης, Γ.
(επιστ. υπεύθυνος)

Έρευνα και αξιολόγηση για την εγκυροποίηση και αποτίμηση της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης (Erasmus+ KA1/κωδ. Έργου ΕΛΚΕ-ΑΠΘ 95223)

2017-19

Ζαρίφης, Γ.
(επιστ. υπεύθυνος)

Εγκυροποίηση των δεξιοτήτων ένταξης σε πρόσφυγες (Erasmus+ KA2/κωδ. Έργου ΕΛΚΕ-ΑΠΘ 95224)

2017-19

Ζαρίφης, Γ.
(επιστ. υπεύθυνος)

Εγκυροποίηση δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων (Erasmus+ KA2/κωδ. Έργου ΕΛΚΕ-ΑΠΘ 95226)

2017-19

Ζαρίφης, Γ.
(επιστ. υπεύθυνος)

Δημιουργικότητα και Καινοτομία σε δράσεις μικτής μάθησης και εγκυροποίησης δεξιοτήτων στο πλαίσιο συνεργασίας ΑΕΙ και αγοράς εργασίας (Erasmus+ KA2/κωδ. Έργου ΕΛΚΕ-ΑΠΘ 97174)

2018-20

Καλοκαιρινού, Ε.

Disaster Bioethics: Addressing ethical issues triggered by disasters

2012-16

Καλοκαιρινού, Ε.

ALCMAEON - Design a digital collection to include medical museum in the teaching of medical humanities and promote object-based learning education model

2018-20

Κάλφας, Β.
(επιστ. υπεύθυνος)

Μετάφραση των Απάντων του Αριστοτέλη από τις εκδόσεις Nήσος και το Ίδρυμα Σ. Νιάρχου

2008–

Κάλφας, Β. (επιστ. υπεύθυνος), Ζωγραφίδης, Γ. & Θανασάς, Π. (επιστ. συνεπιμελητές)

Δράση Πλάτων (παραγωγή του ηλεκτρονικού λεξικού Η εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα), στο πλαίσιο του έργου Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών, με ανάδοχο το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

2013-15

Κόκορης, Δ.

Δημιουργία αρχείου / βάσης δεδομένων ελληνικού θεάτρου σκιών

2013–

Παντελιάδου, Σ.
 

Γραμματισμός στην Braille και προτίμηση χεριού στα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης

2014-15

Παντελιάδου, Σ.
 

ΚΑΙΚΟΣ: Ακουστική και Απτική Πρόσβαση στη Γνώση για τα Άτομα με Οπτική Αναπηρία, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – ΘΑΛΗΣ»

2012-15

Σαπουνίδης, Θ.

 

Ενίσχυση της υποστήριξης των ασθενών με νόσο Alzheimer και των περιθαλπόντων τους

2013-15

Σαπουνίδης, Θ.

 

Πλαίσιο υποστήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

2015-17

Σαπουνίδης, Θ.

 

INBOTS Inclusive Robotics for better Society

2018-

Σταμοβλάσης, Δ.

SUnStAR: Supporting University Students At Risk of Dropping Out. (Erasmus+ Program of the European Union)

2018-22

Σφενδόνη, Δ.

Ερευνητικό πρόγραμμα «Θαλής»: Όψεις & προοπτικές του ρεαλισμού στην φιλοσοφία της επιστήμης και των μαθηματικών

2012-15

Φούκας, Β.
(επιστ. υπεύθυνος)

«...με λόγια και εικόνες...»: Η εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη μέσα από φωτογραφικό υλικό (19ος αιώνας – Μεσοπόλεμος)

2013-14

Φούκας, Β.
(επιστ. υπεύθυνος)

Η μεταφορά των μεταρρυθμιστικών παιδαγωγικών ιδεών στην Ελλάδα μέσω του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού περιοδικού τύπου και η διαμόρφωση της παιδαγωγικής θεωρίας (1900-1940)

2017-19

Χοντολίδου, Ε.

I have rights

2016-18