Εκδόσεις

 

Πρόσφατες εκδόσεις μελών του Τμήματος:

 • Π. Γκολίτσης (μτφρ.-εισ.-επιμ.): Αριστοτέλης, Περί ζώων πορείας και Περί ζώων κινήσεως. Αθήνα: Νήσος 2019 [υπό έκδοση].
 • P.-F. Moreau: Σπινόζα. Κράτος και θρησκεία, μτφρ. Φ. Σιατίτσας, επιστ. επιμ. Δ. Αθανασάκης, Αθήνα: Ι. Σιδέρης 2018.
 • Ε. Καλοκαιρινού, Ε. Πρωτοπαπαδάκης & Τ. Ζέλκα (επιμ.): Ο άνθρωπος και οι τεχνικές της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Σύγχρονη παιδεία: Θεσσαλονίκη 2018.
 • Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Δ. Μαυροσκούφης, Γ. Μπέτσας, Β. Φούκας, Δ. Χαραλάμπους (επιμ.): Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη 2018.
 • Κ. Δαλακούρα, Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Χρ. Τζήκας, Β. Φούκας (επιμ.): Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης και Φύλο (19ος και 20ός αιώνας) – προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας Σιδηρούλας Ζιώγου-Καραστεργίου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη 2017
 • J.G. Fichte: Α. Θεμέλιο της σύνολης Επιστημολογίας, ως εγχειρίδιο για τους ακροατές του 1794/95. Β. Επιτομή του ιδιάζοντος γνωρίσματος της Επιστημολογίας 1795 [δίγλωσση έκδοση· μετάφραση, πρόλογος, εισαγωγή, σχόλια: Θεόδωρος Πενολίδης]. Αθήνα: Κράτερος 2017.
 • Ζαρίφης, Γ. Κ. Φωτόπουλος, Ν. Zanola, L. & Μανάβη, Χ.: Ο κοινωνικός διάλογος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα: Διερεύνηση του ρόλου και των προτάσεων πολιτικής των κοινωνικών εταίρων. Αθήνα: ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 2017.
 • Zarifis, G. K.: Transition from Higher Education to Work:  a comparative examination of students’ biographies. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing 2016.
 • M. Koopmans & D. Stamovlasis (επιμ.): Complex Dynamical Systems in Education: Concepts, Methods and Applications. Switzerland: Springer Academic Publisher 2016.
 • Θωμάς Ακινάτης, Μαρσίλιος της Πάδοβα, Μπάρτολος του Σαξοφερράτο. Ύστερη μεσαιωνική πολιτική θεωρία: Ανθολογία κειμένων. Εισαγωγικά κείμενα-επιμέλεια: Ελένη Τούντα-Φιλήμων Παιονίδης. Μετάφραση-σχολιασμός Ελένη Τούντα. Θεσσαλονίκη: Κ.&Μ. Αντ. Σταμούλης 2016.
 • Μ. Δόικου-Αυλίδου: Δυσλεξία: Συναισθηματικοί παράγοντες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα (αναθ. έκδ.). Αθήνα: Gutenberg 2016.
 • Δ. Κόκορης: Από την Αλληλογραφία Μανόλη Αναγνωστάκη – Τάκη Σινόπουλου 1958-1961. Λευκωσία: Μικροφιλολογικά Τετράδια 21 (= Παράρτημα περιοδικού μικρο-φιλολογικά, αρ. 40), 2016.
 • Β. Φούκας: Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1926-1940): Πρόσωπα και προγράμματα, πορεία και πρωτοπορία.  Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη 2016.
 • P.-F. Moreau: Ο Σπινόζα και ο σπινοζισμός, μτφρ. Φ. Σιατίτσας, επιστ. επιμ. Δ. Αθανασάκης. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2016.
 • F.W.J. Schelling: Σύστημα του υπερβατολογικού ιδεαλισμού (1800) [δίγλωσση έκδοση· μετάφραση, επίμετρο: Π. Δάφνος·. Πρόλογος, εισαγωγή, επιμέλεια μετάφρασης: Θ. Πενολίδης]. Αθήνα: Κράτερος 2015.
 • Π. Δόικος: Principia Formarum. Οντολογία της στοχαστικής φαντασίας (2η έκδ., διευρυμένη). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ρώμη 2015.
 • Δ. Κόκορης: Φιλοσοφία και νεοελληνική λογοτεχνία. Πτυχές μιας σύνθετης σχέσης. Αθήνα: Ι. Σιδέρης 2015.
 • M. Koopmans & D. Stamovlasis (Guest Editors): “Nonlinear Dynamical Systems in Education” – Special Issue of the Journal Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Sciences, 2014.
 • Φ. Παιονίδης: Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη 2014.
 • Σ. Ευθυμιάδης, Π. Θανασάς, Χ. Παναγίδης (επιμ.): Αναγνώσεις του Αριστοτέλη. Λευκωσία: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας 2014.
 • Β. Φούκας: Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα (18ος και 19ος αιώνας): Βασικοί εκπρόσωποι – αντιπροσωπευτικά κείμενα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη 2014.
 • Σ. Δεληβογιατζής & Ε. Καλοκαιρινού (επιμ.): Εισαγωγή στη βιοηθική: ιστορικές και συστηματικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Σύγχρονη Παιδεία 2014.
 • Σ. Παντελιάδου & Δ. Φιλιππάτου (επιμ.): Διαφοροποιημένη Διδασκαλία – Θεωρητικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο 2013.
 • Σ. Ζιώγου & Β. Φούκας (επιμ.): Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης (19ος αι. – Μεσοπόλεμος): Προσωπογραφίες ευεργετών και εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη 2013.
 • F. Peonidis: Democracy as Popular Sovereignty. Lanham, MD: Lexington Books 2013.
 • G.K. Zarifis & M. Gravani (eds.): Challenging the European Area of Lifelong Learning”: A Critical Response. Dordrecht: Springer 2013.
 • Δ. Κόκορης (επιμ.): Για τον Ιωάννου. Κριτικά κείμενα. Λευκωσία: Αιγαίον 2013.
 • Π. Δόικος: Kierkegaard και Molla Sadra. Το ζήτημα της ύπαρξης και η ανατολική σκέψη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ρώμη 2013.

 

Συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές:

 • Γ. Ζαρίφης: Μέλος του Editorial Board των διεθνών περιοδικών European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA) και Journal of Adult and Continuing Education (JACE).
 • Θ. Πενολίδης: Μέλος συντακτικής επιτροπής (Wissenschaftlicher Beirat) και επίσημος κριτής (Gutachter) της σειράς Begriff und Konkretion. Beiträge zur Gegenwart der klassischen deutschen Philosophie (Berlin: Duncker & Humblot). Επίσημος κριτής (Gutachter) του περιοδικού Fichte-Studien (με ειδικότητα στις σχέσεις Fichte, Schelling, Hegel).
 • Δ. Σταμοβλάσης: Μέλος του Editorial Board των διεθνών περιοδικών Complexity και Nonlinear Dynamics Psychology and LifeSciences.

 

Περιοδικά που εκδίδονται από μέλη του Τμήματος: