Σαπουνίδης Θεοδόσιος

Σαπουνίδης Θεοδόσιος
Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
111 ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7412
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Απτός Προγραμματισμός
 • Ρομποτικός Προγραμματισμός
 • Εκπαιδευτική ρομποτική
 • Μάθηση μέσα από παιχνίδι
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Τ. Sapounidis, S.  Demetriadis, P.  Papadopoulos, D. Stamovlasis  (2018) “Tangible and Graphical Programming with Experienced Children: A Mixed Methods Analysis”. International Journal of Child-Computer Interaction. doi: 10.1016/j.ijcci.2018.12.001.
 2. Τ. Sapounidis, D. Stamovlasis,  S. Demetriadis (2018) “Latent Class Modeling of Children's Preferences Profiles on Tangible and Graphical Robot Programming”. IEEE Transactions on Education. doi: 10.1109/TE.2018.2876363
 3. T. Sapounidis, S.  Demetriadis  (2017) Educational Robots Driven by Tangible Programming Languages: A Review on the Field, in. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 560. Springer, Cham
 4. T.  Sapounidis, I.  Stamelos, and  S.  Demetriadis, (2016) ‘Tangible user interfaces for programming and education: A new field for innovation and entrepreneurship’, in Advances in Digital Education and Lifelong Learning. Emerald, pp. 271–295.
 5. Kyrgidou, L.P., Sapounidis, T. and Stamelos, I. (2016) ‘Entrepreneurship and education: The “InnoEntre” project’, in Advances in Digital Education and Lifelong Learning. Emerald, pp. 131–146.
 6. S. Demetriadis, T. Tsiatsos, T. Sapounidis, A. Gerontidis, M. Tsolaki (2016) “Exploring the Potential of Programming Tasks to Benefit Patients with Mild Cognitive Impairment”, 9th ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments Corfu, Greece. June 2016, pp. 59-6.
 7. Demetriadis, S., Giannouli, V., & Sapounidis, T. (2015). Robot Programming and Tangible Interfaces for Cognitive Training. Handbook of Research on Innovations in the Diagnosis and Treatment of Dementia, 196. Hershey, PA: Medical Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-8234-4.ch011
 8. Τ. Sapounidis, S. Demetriadis, I. Stamelos (2015). “Evaluating children performance with graphical and tangible robot programming tools”. Personal and Ubiquitous Computing 19 (1): 225-237.
 9. S. Demetriadis, V. Giannouli, T. Sapounidis, M. Tsolaki (2015) “A proposed protocol for cognitive training when using robot programming tasks and tangible interfaces”, 9th Panhellenic Interdisciplinary Conference of Alzheimer's Disease along with the 1st Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases (PICAD&MeCoND 2015), Thessaloniki, 4-17 May 2015, pp. 288-288 (Abstract).
 10. Τ. Sapounidis, S. Demetriadis (2013). “Tangible versus graphical user interfaces for robot programming: exploring cross-age children’s preferences”. Personal and Ubiquitous Computing 17 (8): 1775-1786.
 11. T. Sapounidis, and S. Demetriadis (2012) “Exploring children preferences regarding tangible and graphical tools for introductory programming: Evaluating the PROTEAS kit”, 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012), Rome, Italy July 4-6 2012.
 12. S. Demetriadis, S. Atmatzidou, T. Sapounidis (2012) “The AUTh Framework for Research in Educational Robotics: Collaboration Scripts, Metacognitive Skills, Tangible Interfaces and the CPPC+ Model”, 3rd International Workshop Teaching robotics, teaching with robotics Integrating Robotics in School Curriculum. Riva del Garda(TN), Italy April 20th 2012.