Επιστημονικό Προσωπικό

Καθηγητές Τομέα Φιλοσοφίας
Όνομα Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο Email
Αθανασάκης Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής 208α ΠΚ 2310.99.7585 athanasakis@edlit.auth.gr
Γκολίτσης Παντελής Επίκουρος Καθηγητής 208ε ΠΚ 2310.99.7356 pgolitsis@edlit.auth.gr
Δόικος Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής 209α ΠΚ 2310.99.7322 podoikos@edlit.auth.gr
Ζωγραφίδης Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής 208η ΠΚ 2310.99.7995 zograf@edlit.auth.gr
Καβουλάκος Κωνσταντίνος Καθηγητής 206 ΠΚ 2310.99.7321 kavoulakos@edlit.auth.gr
Καλοκαιρινού Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 208δ ΠΚ 2310.99.7327 ekalo@edlit.auth.gr
Κάλφας Βασίλειος Καθηγητής 206 ΠΚ 2310.99.7321 kalfasvassilis@gmail.com
Κόκορης Δημήτρης Αναπληρωτής Καθηγητής 216α ΠΚ 2310.99.7315 dkokoris@edlit.auth.gr
Ντούσκος Χρίστος Επίκουρος Καθηγητής 208α ΠΚ 2310.99.7585 cidou@edlit.auth.gr
Παιονίδης Φιλήμων Καθηγητής 421δ ΝΚ 2310.99.7376 peonidis@edlit.auth.gr
Πενολίδης Θεόδωρος Καθηγητής 214 ΠΚ 2310.99.7564 thepenol@edlit.auth.gr
Καθηγητές Τομέα Παιδαγωγικής
Όνομα Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο Email
Άχλης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής 5α Ν.Πτ. 2310.99.7233 nikwiz@yahoo.gr
Δόικου Μάρω Επίκουρη Καθηγήτρια 208ζ ΠΚ 2310.99.7312 maro@edlit.auth.gr
Ζαρίφης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής 208θ ΠΚ 2310.99.7893 gzarifis@edlit.auth.gr
Κεσίδου Αναστασία Επίκουρη Καθηγήτρια 216γ ΠΚ 2310.99.7580 akesidou@edlit.auth.gr
Μαυροσκούφης Δημήτρης Καθηγητής 110 ΠΚ 2310.99.7976 dmavrosk@edlit.auth.gr
Μπίκος Κωνσταντίνος Καθηγητής 115 ΠΚ 2310.99.7385 bikos@edlit.auth.gr
Μπονίδης Κυριάκος Αναπληρωτής Καθηγητής 216β ΠΚ 2310.99.7232 bonidis@edlit.auth.gr
Παντελιάδου Σουζάνα Καθηγήτρια 216δ ΠΚ 2310.99.7204 spadeli@edlit.auth.gr
Σαρακινιώτη Αντιγόνη Επίκουρη Καθηγήτρια 216ζ ΠΚ 2310.99.7367 sarakinioti@edlit.auth.gr
Σταμοβλάσης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής 209γ ΠΚ 2310.99.7405 stadi@edlit.auth.gr
Τσιούμης Κωνσταντίνος Καθηγητής 216 2310.99.7380 ktsioumi@edlit.auth.gr
Φούκας Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής 209β ΠΚ 2310.99.7190 vfoukas@edlit.auth.gr
Χοντολίδου Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 216ζ ΠΚ 2310.99.7367 hodol@edlit.auth.gr
Λοιπό Προσωπικό Τομέα Φιλοσοφίας
Όνομα Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο Email
Γιάννου Τριανταφυλλιά ΕΔΙΠ 421 ΝΚ 2310.99.7374 giannoutr@edlit.auth.gr
Σταμπουλής Χαρίλαος Εντεταλμένος διδάσκων
Λοιπό Προσωπικό Τομέα Παιδαγωγικής
Όνομα Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο Email
Διαμαντής Κωνσταντίνος Εντεταλμένος διδάσκων kondiam1512@gmail.com
Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα ΕΔΙΠ 111 ΠΚ 2310.997283 kiliopoulou@edlit.auth.gr
Λεοντιάδου Κυριακή ΕΤΕΠ 111 ΠΚ 2310.99.7338 k11leo@edlit.auth.gr
Παντούλη Όλγα ΕΔΙΠ 207 ΠΚ 2310.99.7329 pantouli@edlit.auth.gr
Τολούδη Φωτεινή ΕΔΙΠ 4β Ν.Πτ. 2310.99.7302 ftoloudi@edlit.auth.gr