Σταμοβλάσης Δημήτριος

Σταμοβλάσης Δημήτριος
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
209γ ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7405
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Μεθοδολογικά και Επιστημολογικά ζητήματα των σύγχρονων Κοινωνικών Επιστημών που αφορούν στην οικοδόμηση Θεωρίας.
 • Εφαρμογή προχωρημένων στατιστικών μεθόδων στην ανάλυση δεδομένων Εκπαιδευτικής Έρευνας.
 • Μη γραμμική δυναμική, πολυπλοκότητα, θεωρία καταστροφών, εντροπία και σχετικά πεδία, και η εφαρμογή τους στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες της συμπεριφοράς.
 • Ενδεικτικά πεδία ερευνών από τον χώρο της εκπαίδευσης έρευνας: Νέο-Πιαζέτειες θεωρίες, μάθηση, διδακτική φυσικών επιστημών, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα και δυναμική των ομάδων
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Stamovlasis, D., & Gonida, E. (2018). Dynamic effects of Performance-Avoidance Goal Orientation on Student Achievement in Language and Mathematics. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 22(3), 335-358.
 2. Stamovlasis, D., Papageorgiou, G., Tsitsipis, G., Tsikalas, T. & Vaiopoulou, J. (2018). Illustration of Step-Wise Latent Class Modelling with Covariates and Taxometric Analysis in Research Probing Children’s Mental Models in Learning Sciences. Frontiers in Psychology, 9: 532. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00532
 3. Giannouli, V., Stamovlasis, D., & Tsolaki, M. (2018). Exploring the Role of Cognitive Factors in a New Instrument for Elders' Financial Capacity Assessment. Journal of Alzheimer's Disease, 62(4), 1579-1594. DOI: 10.3233/JAD-170812.
 4.  Stamovlasis, D. & Vaiopoulou, J. (2017). The Role of Dysfunctional Myths in a Decision-Making Process under Bounded Rationality: A Complex Dynamical Systems Perspective. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 3, 267-288.
 5.  Stamovlasis, D. (2016). Catastrophe Theory: Methodology, Epistemology and Applications in Learning Science. In M. Koopmans and D. Stamovlasis (Eds), Complex Dynamical Systems in Education: Concepts, Methods and Applications (pp. 141-175). Switzerland: Springer Academic Publishing.
 6. Stamovlasis, D. (2016). Nonlinear Dynamical Interaction Patterns in Collaborative Groups: Discourse Analysis with Orbital Decomposition. In M. Koopmans and D. Stamovlasis (Eds), Complex Dynamical Systems in Education: Concepts, Methods and Applications (pp. 273-297). Switzerland: Springer Academic Publishing.
 7. Sideridis, G. D., Simos, P., Mouzaki, & Stamovlasis, D. (2016). The ‘catastrophic’ role of the RAN in the development of reading ability. Scientific Studies of Reading, 20(1), 6-19.
 8. Sideridis, G. D. & Stamovlasis, D. (2015). Instrumental Help-Seeking as a Function of Normative Performance Goal Orientations: A “Catastrophe”. Motivation and Emotion, 42(1), 82-100.
 9. Stamovlasis, D., Papageorgiou, G. & Tsitsipis, G. (2013). The coherent versus fragmented knowledge hypotheses for the structure of matter: An investigation with a robust statistical methodology. Chemistry Education, Research and Practice, 14, 485-495.
 10. Stamovlasis, D., Tsitsipis, G., & Papageorgiou, G. (2012). Structural equation modeling in assessing students’ understanding the state changes of matter. Chemistry Education, Research and Practice, 13, 357–368.
 11. Stamovlasis, D., & Tsaparlis, G. (2012). Applying Catastrophe Theory to an Information-Processing Model of Problem Solving in Science Education. Science Education, 96(3), 392-410.
 12. Stamovlasis, D. (2011). Nonlinear dynamics and Neo-Piagetian Theories in Problem solving: Perspectives on a new Epistemology and Theory Development. Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Sciences, 15(2), 145-173.