Ώρες συνεργασίας Χ.Ε.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 

Για περιόδους εξετάσεων ή διακοπών, βλ. ατομικές ανακοινώσεις διδασκόντων.

 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛ.

EMAIL

Αθανασάκης Δημήτριος

Επίκ. Καθηγητής

208α ΠΚ

Πέμπτη 13:00-14:30

Παρασκευή 11:00-12:00

2310.99.7585

athanasakis@edlit.auth.gr

Γιάννου Τριανταφυλλιά
ΕΔΙΠ

421 ΝΚ

Τρίτη 11:00-13:30

Πέμπτη 12:00-13:30

2310.99.7374

giannoutr@edlit.auth.gr

Γκολίτσης Παντελής

Επίκ. Καθηγητής

208ε ΠΚ

Παρασκευή 18:30-20:00

2310.99.7365

pgolitsis@edlit.auth.gr

Δόικος Παναγιώτης

Αναπλ. Καθηγητής

209α ΠΚ

Πέμπτη 18:00-19:30

Παρασκευή 16:30-18:00

ή κατόπιν συνεννόησης

2310.99.7322

podoikos@edlit.auth.gr

Ζωγραφίδης Γιώργος

Αναπλ. Καθηγητής

208η ΠΚ

Πέμπτη 14:00-16:00

ή κατόπιν συνεννόησης

2310.99.7995

zograf@edlit.auth.gr

Καλοκαιρινού Ελένη

Αναπλ. Καθηγήτρια

208δ ΠΚ

Τετάρτη 16:00-17:00

Πέμπτη 16:00-17:00

2310.99.7327

ekalo@edlit.auth.gr

Κάλφας Βασίλειος

Καθηγητής

206 ΠΚ

Παρασκευή 10:00-11:00

2310.99.7321

kalfasvassilis@gmail.com

Κόκορης Δημήτρης

Αν. Καθηγητής

216α ΠΚ

Δευτέρα 14:00-15:00

Τρίτη 12:15-13:15

2310.99.7315

dkokoris@otenet.gr

Ντούσκος Χρίστος

Επικ. Καθηγητής

208α ΠΚ

Τετάρτη 10.30 - 12.30

2310.99.7585

cidou@edlit.auth.gr

Παιονίδης Φιλήμων

Καθηγητής

421δ ΝΚ

Τρίτη 17:30-18:30

Τετάρτη 13:00-14:00

2310.99.7376

peonidis@edlit.auth.gr

Πενολίδης Θεόδωρος

Καθηγητής

214 ΠΚ

Δευτέρα 15:00 - 17:00
Παρασκευή 12:00-13:00

2310.99.7564

thepenol@edlit.auth.gr

Σταμπουλής Χαρίλαος

Ειδικός Επιστήμονας

214 ΠΚ

Παρασκευή 13:30-15:00

2310.99.7564

charisstampoulis@yahoo.com

 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

 

ΟΝΟΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛ.

EMAIL

Άχλης Νικόλαος
Επικ. Καθηγητής

5α ΝΠ

Τέταρτη 09:00-11:00

Παρασκευή 12:30-13:30

2310.99.7233

nikwiz@yahoo.gr

Διαμαντής Κωνσταντίνος

Εντεταλμένος διδάσκων

115πκ

Παρασκευή 13:15-14:15

2310.99.7385

diamkons@edlit.auth.gr

Δόικου Μάρω
Επίκ. Καθηγήτρια

208ζ ΠΚ

Δευτέρα: 12:00-13:30
Παρασκευή: 13:30-15:00

2310.99.7312

maro@edlit.auth.gr  

Ζαρίφης Γεώργιος
Αναπλ.  Καθηγητής

208θ ΠΚ

Παρασκευή 17:00-18:30

2310.99.7893

gzarifis@edlit.auth.gr

Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα

ΕΔΙΠ

111πκ

Τρίτη 08:30-10:30

Παρασκευή 11:00-12:00

2310.99.7283

kiliopoulou@edlit.auth.gr

Καραμανώλη Ελένη

Εντεταλμένη διδάσκουσα

110πκ

Τετάρτη 11:00-12:00

2310.99.7976

ekaramanoli@edlit.auth.gr

Καραματσούκη Αγγελική
ΕΔΙΠ

111 ΠΚ

Δευτέρα 11:00-13:00

Τρίτη 09:00-11:00

2310.99.7283

ankaramat@edlit.auth.gr  

Κεσίδου Αναστασία
Επίκ. Καθηγήτρια

216γ ΠΚ

Εκπαιδευτική άδεια

2310.99.7580

akesidou@edlit.auth.gr

Μαυροσκούφης Δημήτριος
Καθηγητής

110 ΠΚ

Ύστερα από συνεννόηση (2310-995173 ή email)

2310.99.7976

dmavrosk@edlit.auth.gr

Μπίκος Κωνσταντίνος
Καθηγητής

115 ΠΚ

Τρίτη 13:45-14:45

2310.99.7385

bikos@edlit.auth.gr

Μπονίδης Κυριάκος
Αναπλ. Καθηγητής

216β ΠΚ

Εκπαιδευτική άδεια

2310.99.7232

bonidis@edlit.auth.gr

Παντελιάδου Σουζάνα
Καθηγήτρια

216δ ΠΚ

Τρίτη 12:00-13:00

2310.99.7204

spadeli@edlit.auth.gr

Παντούλη Όλγα
ΕΔΙΠ

207 ΠΚ

Πέμπτη 12:00-14:00 (207πκ)

Παρασκευή 14:00-16:00(216ζ)

2310.99.7329

pantouli@edlit.auth.gr

Σαρακινιώτη Αντιγόνη

Επίκ. Καθηγήτρια

216ζ ΠΚ

Τετάρτη 16:30-18:00

Πέμπτη 14:30-16:00

2310.99.7367

sarakinioti@edlit.auth.gr

Σταμοβλάσης Δημήτριος
Αναπλ.  Καθηγητής

209γ ΠΚ

Τρίτη 11:00-12:00

Τετάρτη 11:00-12:00

2310.99.7405

stadi@edlit.auth.gr

Τσιούμης Κωνσταντίνος

Καθηγητής

216 ΠΚ

Δευτέρα 11:00-12:00

Παρασκευή 11:00-12:00

2310.99.7380

ktsioumi@edlit.auth.gr

Τολούδη Φωτεινή
ΕΔΙΠ

4β ΝΠ

Εκπαιδευτική άδεια

2310.99.7302

ftoloudi@edlit.auth.gr

Φούκας Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής

209β ΠΚ

Δευτέρα 15:00-16:00

Τρίτη 15:00-16:00

2310.99.7190

vfoukas@edlit.auth.gr

Χοντολίδου Ελένη
Αναπλ. Καθηγήτρια

216ζ ΠΚ

Δευτέρα 10:00-11:00

Τετάρτη 10:00-11:00

2310.99.7367

hodol@edlit.auth.gr

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛ.

EMAIL

Σαπουνίδης Θεοδόσης
ΕΔΙΠ

111 ΠΚ

Τετάρτη 11:00-13:00

2310.99.7412

teo@edlit.auth.gr

 

 

ΠΚ: Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής

ΝΚ: Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής

ΝΠ: Νέα Πτέρυγα