Ζωγραφίδης Γιώργος

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
208η ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7995
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Βυζαντινή και πατερική φιλοσοφία
 • Επικουρισμός
 • Φιλοσοφία της τέχνης
 • Φιλοσοφία της θρησκείας
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Επικούρεια ηθική φιλοσοφία: Μελέτες, επιμ.-εισαγωγή. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2011.
 2. Επίκουρος, Ηθική: Η θεραπεία της ψυχής, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος (Αρχαίοι συγγραφείς 125), 2009.
 3. Αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2006 (με τον Βασίλη Κάλφα).
 4. Εικαστική φιλοσοφία: Μελετήματα για τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την τέχνη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1998.
 5. Βυζαντινή φιλοσοφία της εικόνας: Μια ανάγνωση του Ιωάννη Δαμασκηνού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 11997, 21999.
 6. «Is Patristic Aesthetics Possible? The Eastern Paradigm Re-examined», στο: J. Baun, A. Cameron, M. Edwards & M. Vinzent (επιμ.), Studia Patristica 54. Leuven: Peeters, 2013.
 7. «Early Byzantine Philosophy», στο: L. Gerson (επιμ.), Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, σ. 843-868, 1161-1169 (με την Κ. Ιεροδιακόνου).
 8. «Παλαιές και σύγχρονες εικονομαχίες: Από τον Λέοντα Γ΄ στους Ταλιμπάν», στο: Γ. Ζωγραφίδης & Γ. Κουγιουμουτζάκης (επιμ.), Αισθητική και Τέχνη: διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μνήμη Παναγιώτη και Έφης Μιχελή. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2008, σ. 63-104.
 9. «Φυσικός και προαιρετικός θάνατος στη χριστιανική ύστερη αρχαιότητα», Υπόμνημα στη φιλοσοφία 9 (2010), σ. 227-263.
 10. «The almighty Zeus of Plethon: Henology, Polytheism, Monarchy», Philosophical Inquiry 30 (2008), σ. 223-243.
 11. «Το φιλοσοφικό υπόμνημα και η φιλοσοφία ως υπόμνημα», Υπόμνημα στη φιλοσοφία 4 (2005), σ. 51-108, 319-352.
 12. «Το μάθημα της φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση: Από τη Λογική στις Αρχές Φιλοσοφίας», Θαλλώ 13 (2002), σ. 113-134.