Τμήμα

 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής είναι ένα από τα οκτώ Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, της πρώτης Σχολής του Α.Π.Θ., η οποία ιδρύθηκε το 1925 και λειτούργησε το 1926. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1984 ως Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και έλαβε τη σημερινή του μορφή το 1993.

 

Το Τμήμα προσφέρει

  • πτυχίο «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής)

με στόχο αφενός την κατάρτιση επιστημόνων στα αντικείμενα της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής και αφετέρου την παραγωγή αποφοίτων ικανών να διδάξουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του Τμήματος υπάγονται στον κλάδο Π.Ε. 02 Φιλολόγων, ενώ επιπλέον διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

Το Τμήμα προσφέρει επίσης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • στη Φιλοσοφία
  • στην Παιδαγωγική

τα οποία καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεματικών περιοχών των δύο αυτών επιστημών, καθώς και τη δυνατότητα εκπόνησης

  • διδακτορικής διατριβής

στις δύο αυτές επιστήμες.

 

 

Εκδηλώσεις

Ημερομηνία Εκδήλωσης Τίτλος
1/4/2020 Διάλεξη του καθηγητή Christoph Horn, "Aristotle on Ontology and Theology in Metaphysics Lambda" (Δε θα πραγματοποιηθεί λόγω κορωνοϊού COVID-19)
14/3/2020 Ημερίδα: «Μετανεωτεριστική εκπαιδευτική έρευνα και θεωρία»
28/2/2020 Διάλεξη Β. Σύρου: Κρατικοί «λόγοι» και συμφέροντα στην προνεωτερική πολιτική σκέψη
26/02/2020 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Α. Παπαοικονόμου: Ναζιστική προπαγάνδα και μουσική: Η περίπτωση του Richard Wagner
3/2/2020 Σειρά διαλέξεων του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό: "Η σχέση του Νεοέλληνα με τη Φιλοσοφία"
29/1/2020 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Μ. Πλιάτσικα "Οι θεολογικο-πολιτικές πραγματείες του νεαρού Χέγκελ"
11/12/2019 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Π. Μπάσδος, "Η δυναμική έννοια της ύλης στον προκριτικό Καντ"
17/10/2019 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Χ. Σταμπουλής - Η εγελιανή φιλοσοφία του δικαίου
30/10/2019 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Τ. Ζέλκα - Η Πλατωνική διαλεκτική και η θεμελίωση της Λογικής στην αρχαιότητα
13/11/2019 Ανοιχτό Colloquium Φιλοσοφίας: Κ. Λαπαρίδης - Η μεταφυσική των "Καθόλου" στον μεσαίωνα