Τμήμα

 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής είναι ένα από τα οκτώ Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, της πρώτης Σχολής του Α.Π.Θ., η οποία ιδρύθηκε το 1925 και λειτούργησε το 1926. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1984 ως Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και έλαβε τη σημερινή του μορφή το 1993.

 

Το Τμήμα προσφέρει

  • πτυχίο «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής)

με στόχο αφενός την κατάρτιση επιστημόνων στα αντικείμενα της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής και αφετέρου την παραγωγή αποφοίτων ικανών να διδάξουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του Τμήματος υπάγονται στον κλάδο Π.Ε. 02 Φιλολόγων, ενώ επιπλέον διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

Το Τμήμα προσφέρει επίσης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • στη Φιλοσοφία
  • στην Παιδαγωγική

τα οποία καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεματικών περιοχών των δύο αυτών επιστημών, καθώς και τη δυνατότητα εκπόνησης

  • διδακτορικής διατριβής

στις δύο αυτές επιστήμες.

 

 

Εκδηλώσεις