Χοντολίδου Ελένη

Χοντολίδου Ελένη
Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
216ζ ΠΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7367
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Λογοτεχνική εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων διδασκαλίας
 • Σπουδές γραμματισμού
 • Πολιτισμικές Σπουδές με έμφαση σε ζητήματα ταυτότητας, ετερότητας και υποκειμενικότητας
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Βενετία Αποστολίδου & Ελένη Χοντολίδου (επιμ.): Λογοτεχνία και εκπαίδευση (τυπωθήτω, 1999)·
 2. Βενετία Αποστολίδου, Βικτωρία Καπλάνη & Ελένη Χοντολίδου (επιμ): Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο: μια νέα πρόταση διδασκαλίας (τυπωθήτω, 2000)
 3. Λευτέρης Βεκρής & Ελένη Χοντολίδου: Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων & Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 2003)
 4. Βεκρής Λευτέρης & Ελένη Χοντολίδου (2004). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα: 28-29 Ιουνίου 2003. Δύο χρόνια πειραματικής λειτουργίας: διδακτικές καινοτομίες και αναστοχασμός των πρακτικών μας. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, ΓΓΕΕ, ΙΔΕΚΕ.
 5. Βεκρής, Λευτέρης & Ελένη Χοντολίδου (2004). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα: 28-29 Ιουνίου 2003. Δύο χρόνια πειραματικής λειτουργίας: διδακτικές καινοτομίες και αναστοχασμός των πρακτικών μας. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, ΓΓΕΕ, ΙΔΕΚΕ (σσ. 449).
 6. Μιχάλης Μπαρτσίδης & Ελένη Χοντολίδου (2002). «Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση: ο μύθος της αποδυνάμωσης των εθνικών κρατών και ο ρόλος τους στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα», Θέσεις, 80, 173-182.
 7. Βασίλης Δαγδιλέλης & Ελένη Χοντολίδου (2003). «Η απουσία της ερμηνείας στις ελληνικές παιδαγωγικές έρευνες και η μονοκρατορία του ποσοτικού παραδείγματος: ένα ερώτημα επιστημολογικής νομιμότητας», στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου (Αθήνα 2000). Ελληνική Παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα, τόμ. Β΄, 25-45.
 8. Ελένη Χοντολίδου «Παιδαγωγικές αρχές του προγράμματος», στο Ομάδα Έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας (2000). Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο: μια νέα πρόταση διδασκαλίας/Βενετία Αποστολίδου, Βικτωρία Καπλάνη και Ελένη Χοντολίδου (επιμ). Αθήνα: τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 37-65.
 9. Ελένη Χοντολίδου «Σχολείο χωρίς εξετάσεις: εσωτερικές αντιφάσεις της ‘προοδευτικής’ Παιδαγωγικής», στο Χατζηδήμου, Δ., Κωνσταντίνος Μπίκος, Πελαγία Στραβάκου & Κωνσταντίνος Χατζηδήμου επιμ.  (2007). Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνική Παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα: 25 χρόνια Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Πρακτικά. Τομ. Β΄. Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2006. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 637-644.
 10. Ελένη Χοντολίδου «Από τον ενικό της Παιδαγωγικής στον πληθυντικό των *.* Studies: μια ιστορία ορίων», στο Χώρες της Θεωρίας: Ιστορία και Γεωγραφία των Κριτικών Αφηγημάτων (2010). Επιμέλεια: Απόστολος Λαμπρόπουλος & Αντώνης Μπαλασόπουλος. Αθήνα: Μεταίχμιο, 407-428.
 11. “‘Reading’ Second Chance Schools within the theory of Basil Bernstein” Paper Presented at The tenth International Literacy & Education Research Network Conference on Learning, Intsitute of Education, Univeristy of London 15-18 July 2003, International Journal of Learning, 10, 2003 Edited by Mary Kalantzis & Bill Cope. http://LearningConference.Publisher-Site.com/
 12. Eleni Hodolidou & Costas Lamnias “The Pedagogic Discourse of the Center for the Greek Language: The Case of Elektronikos Komvos (Electronic Network)-A Site for the Support of Greek Language Teaching”, Paper Presented at The Eighth International Literacy & Education Research Network Conference on Learning, Dimotiko Skolio of Spetses, Spetses, Greece, 4-8 July 2001, Offprint from: Learning for the Future Proceedings of the Learning Conference 2001 Edited by Bill Cope and Mary Kalantzis. http://elenihondilidou.cgpublisher.com/ (2002)