Παιονίδης Φιλήμων

Παιονίδης Φιλήμων
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
421δ ΝΚ
Τηλέφωνο: 
2310.99.7376
Πλήρες Βιογραφικό: 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Κανονιστική και εφαρμοσμένη ηθική
 • Δημοκρατική θεωρία
 • Ελευθερία της έκφρασης
 • Ιστορία των πολιτικών ιδεών
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 1. Ψευδολογία και ηθική. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1994.
 2. John Stuart Mill. Ωφελιμισμός. Εισαγωγή-μετάφραση-σχολιασμός Φιλήμων Παιονίδης. Αθήνα: Πόλις, 2002.
 3. Autonomy and Sympathy: A Post-Kantian Moral Image. Lanham, MD: University Press of America, 2005.
 4. Υπέρ του δέοντος: Δοκίμια πρακτικής φιλοσοφίας. Αθήνα: Εκκρεμές, 2007.
 5. Democracy as Popular Sovereignty. Lanham, MD: Lexington Books, 2013. [Βελτιωμένη και επαυξημένη ελληνική έκδοση: Η δημοκρατία ως λαϊκή κυριαρχία. Μετάφραση Αδριανός Φριλίνγκος. Αθήνα: Gutenberg, 2018.
 6. Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2014.
 7. (Με τον Νίκο Γιαννακόπουλο) Αθηναίοι δημαγωγοί: Ανασκευάζοντας ένα αντιδημοκρατικό στερεότυπο. Αθήνα: Οκτώ, 2018
 8. Αναστάσιος Πολυζωίδης. Κείμενα για τη δημοκρατία (1824-1825). Εισαγωγή - επιμέλεια Φιλήμων Παιονίδης και Ελπίδα Βόγλη. Αθήνα: Οκτώ, 2011.
 9. Ο Ιερεμίας Μπένθαμ και η Eλληνική Επανάσταση. Πρόλογος Παύλος Σούρλας. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Εισαγωγή-επίμετρο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου - Φιλήμων Παιονίδης. Μετάφραση - σχολιασμός Φιλήμων Παιονίδης, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Ανδρέας Τάκης, Γιάννης Τασόπουλος. Αθήνα : Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2012.
 10. Ζητήματα ακαδημαϊκής ηθικής. Επιμέλεια Φιλήμων Παιονίδης, Αστέριος - Ευάγγελος Κεχαγιάς και Δημήτρης Τσιμπουκλής. Αθήνα: Οκτώ, 2015.
 11. Θωμάς Ακινάτης, Μαρσίλιος της Πάδοβα, Μπάρτολος του Σαξοφερράτο. Ύστερη μεσαιωνική πολιτική θεωρία: Ανθολογία κειμένων. Εισαγωγικά κείμενα-επιμέλεια Ελένη Τούντα-Φιλήμων Παιονίδης. Μετάφραση-σχολιασμός Ελένη Τούντα. Θεσσαλονίκη: Κ.&Μ. Αντ. Σταμούλης, 2016.
 12. «On Two Anti-democratic Uses of Sortition», Democratic Theory: An Interdisciplinary Journal 3 (2016): 26-45.